Fåglar

De här fåglarna har vi noterat i Norhagen.

Skogstomt på Småländska höglandet, gränsande till mindre jordbruk.

1994-2013 sammanlagt 108 arter.

 

Knölsvan

Skogssnäppa

Gärdsmyg

Svartmes

Mindre sångsvan

Skrattmås

Järnsparv

Blåmes

Sångsvan

Fiskmås

Rödhake

Talgoxe

Sädgås

Gråtrut

Rödstjärt

Nötväcka

Grågås

Fisktärna

Buskskvätta

Trädkrypare

Kanadagås

Tamduva

Stenskvätta

Törnskata

Gräsand

Ringduva

Koltrast

Varfågel

Knipa

Gök

Björktrast

Nötskrika

Storskrake

Kattuggla

Taltrast

Skata

Orre

Pärluggla

Rödvingetrast

Nötkråka

Fasan

Tornseglare

Dubbeltrast

Kaja

Storlom

Göktyta

Ärtsångare

Kråka

Storskarv

Gröngöling

Törnsångare

Korp

Gråhäger

Spillkråka

Trädgårdssångare

Stare

Brun kärrhök

Större hackspett

Svarthätta

Pilfink

Duvhök

Mindre hackspett

Grönsångare

Bofink

Sparvhök

Sånglärka

Gransångare

Bergfink

Ormvråk

Backsvala

Lövsångare

Grönfink

Fjällvråk

Ladusvala

Kungsfågel

Steglits

Fiskgjuse

Hussvala

Grå flugsnappare

Grönsiska

Lärkfalk

Trädpiplärka

Svartvit flugsnappare

Gråsiska

Trana

Ängspiplärka

Stjärtmes

Mindre korsnäbb

Tofsvipa

Gulärla

Entita

Domherre

Enkelbeckasin

Sädesärla

Talltita

Stenknäck

Morkulla

Sidensvans

Tofsmes

Gulsparv

Sävsparv Sparvuggla    
       
Senast tomtarterna.      
Gråsparv 2008-03-28      
Kungsörn 2008-11-06      
Härmsångare 2010-05-30      
Röd glada 2011-04-02      
Turkduva 2012 04-25      
Tjäder 2013-02-12      
Summa: 108 arter      

 Vill du läsa reglerna för tomtskådning av fåglar,

Klubb Tomt 100